Karta Premium - 15% rabatu

Karta jest imienna i upoważnia do stałego rabatu na cały regularny asortyment w naszych lokalach oraz na produkty GastroSklepiku. Powyższy rabat nie łączy się z innymi promocjami.

49,00